Kultura

Współpraca przy projektach kulturalnych:

– Spotkanie literacko-muzyczne Po pięćdziesiątce

– Kolor czerwony w malarstwie i prozie – spotkanie autorskie Katarzyny Czajka

I kulturalno-edukacyjnych:

–  „ O historii pieniądza – opowieści Złociszka- przedstawienie teatralne dla dzieci przedszkolnych”

– „O oszczędzaniu – opowieści Złociszka – przedstawienie teatralne dla dzieci przedszkolnych”